Đại học Đà Nẵng công bố điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển năm 2016.

Đại học Đà Nẵng công bố điều kiện xét tuyển năm 2016

Đại học Đà Nẵng vừa thông tin về việc đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

Chi tiết điều kiện xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng, nhấp chuột vào đường link sau:

dh da nang-1                                      Đại học Đà Nẵng đã công bố thông tin xét tuyển vào trường năm 2016

Đại học Đà Nẵng cũng công bố chỉ tiêu cụ thể của từng đơn vị như sau:

1. Trường ĐHBK: 2970

2. Trường ĐHKT: 3315

3. Trường ĐHNN: 1610

4. Trường ĐHSP: 2105

5. Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum:400

6. Khoa Y Dược: 220

7. Viện NC & ĐT Việt Anh: 180

8. Trường CĐCN: 1330

9. Trường CĐCNTT: 745  Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào ĐHĐN là 12875, trong đó có 615 chỉ tiêu liên thông.

Nguồn: VTV new.

Chuyên mục: Tin tức

Từ khóa: ,,